Nepal

Nepal har en befolkning på 27,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 143 000 km2. Forventet levealder er 68 år, og med BNP per kapita på USD 835, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 7,5%, og var på totalt USD 24,4 milliarder (nominelt).
Nepal ligger på 110. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Nepal på en 122. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Nepal i 2017 var på NOK 10 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Nepal til en verdi av NOK 20 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
110

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Nepal