Nepal

Nepal har en befolkning på 27 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 143 000 km2. Forventet levealder er 69 år, og med BNP per kapita på USD 1071, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 7%, og var på totalt USD 30,6 milliarder (nominelt).
Nepal ligger på 94. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Nepal på en 117. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Nepal i 2020 var på NOK 20 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Nepal til en verdi av NOK 17 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
94

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Nepal