Mongolia

Mongolia har en befolkning på 2,8 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,5 millioner km2. Forventet levealder er 68 år, og med BNP per kapita på USD 3735, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 5,9%, og var på totalt USD 11,4 milliarder (nominelt).
Mongolia ligger på 74. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Mongolia på en 103. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Mongolia i 2017 var på NOK 7 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Mongolia til en verdi av NOK 6 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
74

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Mongolia