Mongolia

Mongolia har en befolkning på 2,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,5 millioner km2. Forventet levealder er 69 år, og med BNP per kapita på USD 4339, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 5,2%, og var på totalt USD 13,9 milliarder (nominelt).
Mongolia ligger på 81. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Mongolia på en 111. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Mongolia i 2020 var på NOK 6 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Mongolia til en verdi av NOK 3 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
81

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Mongolia