Maldivene

Maldivene har en befolkning på 0,385 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 300 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 8601, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 4,1%, og var på totalt USD 3,5 milliarder (nominelt).
Maldivene ligger på 135. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Maldivene på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Maldivene i 2016 var på NOK 7 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Maldivene til en verdi av NOK 5 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
135

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Maldivene