Maldivene

Maldivene har en befolkning på 0,454 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 300 km2. Forventet levealder er 77 år, og med BNP per kapita på USD 10626, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 7%, og var på totalt USD 5,6 milliarder (nominelt).
Maldivene ligger på 147. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Maldivene på en 75. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Maldivene i 2020 var på NOK 2 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Maldivene til en verdi av NOK 14 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
147

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Maldivene