Libanon

Libanon har en befolkning på 4,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 10 000 km2. Forventet levealder er 78 år, og med BNP per kapita på USD 7914, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 1,8%, og var på totalt USD 47,5 milliarder (nominelt).
Libanon ligger på 126. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Libanon på en 123. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Libanon i 2016 var på NOK 83 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Libanon til en verdi av NOK 12 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
126

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Libanon