Libanon

Libanon har en befolkning på 4,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 10 000 km2. Forventet levealder er 78 år, og med BNP per kapita på USD 8523, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 2%, og var på totalt USD 51,8 milliarder (nominelt).
Libanon ligger på 142. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Libanon på en 143. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Libanon i 2017 var på NOK 102 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Libanon til en verdi av NOK 16 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
142

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Libanon