Libanon

Libanon har en befolkning på 6,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 10 000 km2. Forventet levealder er 78 år, og med BNP per kapita på USD 7583, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP falt i 2019 med -6,7%, og var på totalt USD 51,9 milliarder (nominelt).
Libanon ligger på 143. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Libanon på en 149. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Libanon i 2020 var på NOK 58 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Libanon til en verdi av NOK 35 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
143

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Libanon