Laos

Laos har en befolkning på 6,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 230 000 km2. Forventet levealder er 65 år, og med BNP per kapita på USD 2353, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 7%, og var på totalt USD 15,9 milliarder (nominelt).
Laos ligger på 139. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Laos på en 139. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Laos i 2016 var på NOK 1 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Laos til en verdi av NOK 15 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
139

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Laos