Laos

Laos har en befolkning på 6,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 230 000 km2. Forventet levealder er 66 år, og med BNP per kapita på USD 2534, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 4,7%, og var på totalt USD 18,1 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Laos i 2020 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Laos til en verdi av NOK 34 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Laos