Kypros

Kypros har en befolkning på 1,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 9240 km2. Forventet levealder er 79 år, og med BNP per kapita på USD 23324, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 2,8%, og var på totalt USD 19,8 milliarder (nominelt).
Kypros ligger på 45. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kypros på en 32. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Kypros i 2016 var på NOK 777 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kypros til en verdi av NOK 47 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
45

Norsk utenrikshandel med Kypros