Kypros

Kypros har en befolkning på 1,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 9240 km2. Forventet levealder er 79 år, og med BNP per kapita på USD 25233, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3,9%, og var på totalt USD 21,6 milliarder (nominelt).
Kypros ligger på 57. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kypros på en 42. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Kypros i 2017 var på NOK 688 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kypros til en verdi av NOK 67 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
57

Norsk utenrikshandel med Kypros