Kypros

Kypros har en befolkning på 1,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 9240 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 27858, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 3,1%, og var på totalt USD 24,9 milliarder (nominelt).
Kypros ligger på 54. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kypros på en 42. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Kypros i 2020 var på NOK 425 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kypros til en verdi av NOK 106 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
54

Norsk utenrikshandel med Kypros