Kuwait

Kuwait har en befolkning på 3,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 17 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2016 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Kuwait ligger på 102. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kuwait på en 55. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Kuwait i 2016 var på NOK 311 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kuwait til en verdi av NOK 5 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
2
Ease of doing business
102

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kuwait