Kuwait

Kuwait har en befolkning på 3,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 17 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 29040, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP falt i 2017 med -2,9%, og var på totalt USD 120,1 milliarder (nominelt).
Kuwait ligger på 97. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kuwait på en 85. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Kuwait i 2017 var på NOK 198 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kuwait til en verdi av NOK 21 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
2
Ease of doing business
97

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kuwait