Kuwait

Kuwait har en befolkning på 3,8 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 17 000 km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 32000, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 0,4%, og var på totalt USD 134,6 milliarder (nominelt).
Kuwait ligger på 83. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kuwait på en 78. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Kuwait i 2020 var på NOK 282 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kuwait til en verdi av NOK 1 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
2
Ease of doing business
83

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kuwait