Kina

Kina har en befolkning på 1350,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 9,3 millioner km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 8123, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 6,7%, og var på totalt USD 11199,1 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Kina i 2016 var på NOK 19,755 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Kina til en verdi av NOK 67,069 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
2
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kina