Kina

Kina har en befolkning på 1371,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 9,3 millioner km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 10261, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 6,1%, og var på totalt USD 14342,9 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Kina i 2020 var på NOK 60,023 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Kina til en verdi av NOK 92,034 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
2
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kina