Kina

Kina har en befolkning på 1350,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 9,3 millioner km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 8826, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 6,9%, og var på totalt USD 12237,7 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Kina i 2017 var på NOK 17,097 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Kina til en verdi av NOK 67,229 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
2
Ease of doing business
46

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kina