Kasakhstan

Kasakhstan har en befolkning på 16,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2,6 millioner km2. Forventet levealder er 69 år, og med BNP per kapita på USD 7510, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 1%, og var på totalt USD 133,6 milliarder (nominelt).
Kasakhstan ligger på 35. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kasakhstan på en 123. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Kasakhstan i 2016 var på NOK 509 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kasakhstan til en verdi av NOK 97 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
35

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kasakhstan