Kasakhstan

Kasakhstan har en befolkning på 16,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2,6 millioner km2. Forventet levealder er 69 år, og med BNP per kapita på USD 8837, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 4%, og var på totalt USD 159,4 milliarder (nominelt).
Kasakhstan ligger på 28. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kasakhstan på en 122. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Kasakhstan i 2017 var på NOK 422 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kasakhstan til en verdi av NOK 53 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
28

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kasakhstan