Kasakhstan

Kasakhstan har en befolkning på 17,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2,6 millioner km2. Forventet levealder er 72 år, og med BNP per kapita på USD 9812, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 4,5%, og var på totalt USD 181,6 milliarder (nominelt).
Kasakhstan ligger på 25. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kasakhstan på en 94. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Kasakhstan i 2020 var på NOK 490 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kasakhstan til en verdi av NOK 52 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
25

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kasakhstan