Kambodsja

Kambodsja har en befolkning på 15,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 176 000 km2. Forventet levealder er 68 år, og med BNP per kapita på USD 1643, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 7,1%, og var på totalt USD 27 milliarder (nominelt).
Kambodsja ligger på 144. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kambodsja på en 160. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Kambodsja i 2020 var på NOK 9 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kambodsja til en verdi av NOK 657 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
144

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kambodsja