Kambodsja

Kambodsja har en befolkning på 14,8 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 176 000 km2. Forventet levealder er 67 år, og med BNP per kapita på USD 1384, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 6,8%, og var på totalt USD 22,1 milliarder (nominelt).
Kambodsja ligger på 138. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Kambodsja på en 161. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Kambodsja i 2017 var på NOK 11 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Kambodsja til en verdi av NOK 549 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
138

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Kambodsja