Jemen

Jemen har en befolkning på 26,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 527 000 km2. Forventet levealder er 66 år, og med BNP per kapita på USD 774, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 2,1%, og var på totalt USD 22,5 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Jemen i 2020 var på NOK 2 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Jemen til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Lukket
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Jemen