Japan

Japan har en befolkning på 127,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 364 000 km2. Forventet levealder er 83 år, og med BNP per kapita på USD 38894, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 1%, og var på totalt USD 4939,3 milliarder (nominelt).
Japan ligger på 34. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Japan på en 18. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Japan i 2016 var på NOK 10,251 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Japan til en verdi av NOK 14,269 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
34

Norsk utenrikshandel med Japan