Japan

Japan har en befolkning på 127,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 364 000 km2. Forventet levealder er 83 år, og med BNP per kapita på USD 40246, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 0,7%, og var på totalt USD 5081,7 milliarder (nominelt).
Japan ligger på 29. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Japan på en 19. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Japan i 2020 var på NOK 8,521 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Japan til en verdi av NOK 15,096 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
29

Norsk utenrikshandel med Japan