Japan

Japan har en befolkning på 127,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 364 000 km2. Forventet levealder er 83 år, og med BNP per kapita på USD 38428, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 1,7%, og var på totalt USD 4872,1 milliarder (nominelt).
Japan ligger på 39. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Japan på en 20. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Japan i 2017 var på NOK 10,058 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Japan til en verdi av NOK 14,105 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
39

Norsk utenrikshandel med Japan