Israel

Israel har en befolkning på 7,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 21 000 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 37292, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 4%, og var på totalt USD 318,7 milliarder (nominelt).
Israel ligger på 52. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Israel på en 32. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Israel i 2016 var på NOK 1,371 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Israel til en verdi av NOK 956 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
52

Norsk utenrikshandel med Israel