Israel

Israel har en befolkning på 8,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 21 000 km2. Forventet levealder er 82 år, og med BNP per kapita på USD 43592, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 3,5%, og var på totalt USD 394,6 milliarder (nominelt).
Israel ligger på 35. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Israel på en 35. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Israel i 2020 var på NOK 1,861 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Israel til en verdi av NOK 1,313 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
35

Norsk utenrikshandel med Israel