Israel

Israel har en befolkning på 7,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 21 000 km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 40270, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3,3%, og var på totalt USD 350,8 milliarder (nominelt).
Israel ligger på 49. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Israel på en 32. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Israel i 2017 var på NOK 1,442 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Israel til en verdi av NOK 836 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
49

Norsk utenrikshandel med Israel