Iran

Iran har en befolkning på 76,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,6 millioner km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2016 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Iran i 2016 var på NOK 155 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Iran til en verdi av NOK 44 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Iran