Iran

Iran har en befolkning på 76,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,6 millioner km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 5415, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 4,3%, og var på totalt USD 439,5 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Iran i 2017 var på NOK 149 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Iran til en verdi av NOK 54 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Iran