Irak

Irak har en befolkning på 32,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 434 000 km2. Forventet levealder er 68 år, og med BNP per kapita på USD 4609, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 11%, og var på totalt USD 171,4 milliarder (nominelt).
Irak ligger på 165. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Irak på en 161. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Irak i 2016 var på NOK 21 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Irak til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
165

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Irak