Irak

Irak har en befolkning på 32,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 434 000 km2. Forventet levealder er 68 år, og med BNP per kapita på USD 5165, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP falt i 2017 med -0,8%, og var på totalt USD 197,7 milliarder (nominelt).
Irak ligger på 171. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Irak på en 169. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Irak i 2017 var på NOK 220 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Irak til en verdi av NOK 1 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
171

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Irak