Irak

Irak har en befolkning på 35,5 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 434 000 km2. Forventet levealder er 69 år, og med BNP per kapita på USD 5955, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 4,4%, og var på totalt USD 234 milliarder (nominelt).
Irak ligger på 172. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Irak på en 160. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Irak i 2020 var på NOK 28 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Irak til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
172

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Irak