Indonesia

Indonesia har en befolkning på 248 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,8 millioner km2. Forventet levealder er 68 år, og med BNP per kapita på USD 3570, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 5%, og var på totalt USD 932,2 milliarder (nominelt).
Indonesia ligger på 73. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Indonesia på en 88. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Indonesia i 2016 var på NOK 1,859 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Indonesia til en verdi av NOK 1,461 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
73

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Indonesia