Indonesia

Indonesia har en befolkning på 258,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,8 millioner km2. Forventet levealder er 70 år, og med BNP per kapita på USD 4135, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 5%, og var på totalt USD 1119,1 milliarder (nominelt).
Indonesia ligger på 73. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Indonesia på en 102. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Indonesia i 2020 var på NOK 1,87 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Indonesia til en verdi av NOK 1,662 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
73

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Indonesia