Hong Kong

Hong Kong har en befolkning på 7,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1050 km2. Forventet levealder er 83 år, og med BNP per kapita på USD 43681, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 2%, og var på totalt USD 320,9 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Hong Kong i 2016 var på NOK 1,68 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Hong Kong til en verdi av NOK 806 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
2
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Hong Kong