Hong Kong

Hong Kong har en befolkning på 7,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1050 km2. Forventet levealder er 83 år, og med BNP per kapita på USD 46193, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3,8%, og var på totalt USD 341,4 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Hong Kong i 2017 var på NOK 1,593 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Hong Kong til en verdi av NOK 973 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Hong Kong