Hong Kong

Hong Kong har en befolkning på 7,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1050 km2. Forventet levealder er 84 år, og med BNP per kapita på USD 48713, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP falt i 2019 med -1,2%, og var på totalt USD 365,7 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Hong Kong i 2020 var på NOK 1,518 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Hong Kong til en verdi av NOK 979 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Hong Kong