Filippinene

Filippinene har en befolkning på 96 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 298 000 km2. Forventet levealder er 68 år, og med BNP per kapita på USD 2951, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 6,9%, og var på totalt USD 304,9 milliarder (nominelt).
Filippinene ligger på 99. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Filippinene på en 95. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Filippinene i 2016 var på NOK 639 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Filippinene til en verdi av NOK 306 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
99

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Filippinene