Filippinene

Filippinene har en befolkning på 96 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 298 000 km2. Forventet levealder er 68 år, og med BNP per kapita på USD 2988, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 6,7%, og var på totalt USD 313,5 milliarder (nominelt).
Filippinene ligger på 124. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Filippinene på en 111. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Filippinene i 2017 var på NOK 461 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Filippinene til en verdi av NOK 360 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
124

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Filippinene