Filippinene

Filippinene har en befolkning på 102,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 298 000 km2. Forventet levealder er 70 år, og med BNP per kapita på USD 3485, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 6%, og var på totalt USD 376,7 milliarder (nominelt).
Filippinene ligger på 95. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Filippinene på en 115. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Filippinene i 2020 var på NOK 376 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Filippinene til en verdi av NOK 463 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
95

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Filippinene