Fiji

Fiji har en befolkning på 0,874 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 18 000 km2. Forventet levealder er 69 år, og med BNP per kapita på USD 5153, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 2%, og var på totalt USD 4,6 milliarder (nominelt).
Fiji ligger på 97. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Fiji på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Fiji i 2016 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Fiji til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
97

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Fiji