Fiji

Fiji har en befolkning på 0,874 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 18 000 km2. Forventet levealder er 69 år, og med BNP per kapita på USD 5589, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3,8%, og var på totalt USD 5 milliarder (nominelt).
Fiji ligger på 101. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Fiji på en n/a. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Fiji i 2017 var på NOK 2 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Fiji til en verdi av NOK 1 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
101

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Fiji