De forente arabiske emirater

De forente arabiske emirater har en befolkning på 8,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 83 000 km2. Forventet levealder er 77 år, og med BNP per kapita på USD 37622, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 3%, og var på totalt USD 348,7 milliarder (nominelt).
De forente arabiske emirater ligger på 26. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger De forente arabiske emirater på en 23. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til De forente arabiske emirater i 2016 var på NOK 2,056 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra De forente arabiske emirater til en verdi av NOK 615 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
2
Ease of doing business
26

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med De forente arabiske emirater