De forente arabiske emirater

De forente arabiske emirater har en befolkning på 8,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 83 000 km2. Forventet levealder er 77 år, og med BNP per kapita på USD 40698, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 0,8%, og var på totalt USD 382,5 milliarder (nominelt).
De forente arabiske emirater ligger på 11. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger De forente arabiske emirater på en 21. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til De forente arabiske emirater i 2017 var på NOK 3,909 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra De forente arabiske emirater til en verdi av NOK 375 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
2
Ease of doing business
11

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med De forente arabiske emirater