De forente arabiske emirater

De forente arabiske emirater har en befolkning på 9,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 71 000 km2. Forventet levealder er 77 år, og med BNP per kapita på USD 43103, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 1,7%, og var på totalt USD 421,1 milliarder (nominelt).
De forente arabiske emirater ligger på 16. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger De forente arabiske emirater på en 21. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til De forente arabiske emirater i 2020 var på NOK 2,264 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra De forente arabiske emirater til en verdi av NOK 659 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
2
Ease of doing business
16

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med De forente arabiske emirater