Brunei

Brunei har en befolkning på 0,405 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 5270 km2. Forventet levealder er 78 år, og med BNP per kapita på USD 28290, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 1,3%, og var på totalt USD 12,1 milliarder (nominelt).
Brunei ligger på 55. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Brunei på en 32. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Brunei i 2017 var på NOK 16 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Brunei til en verdi av NOK 24 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
55

Norsk utenrikshandel med Brunei