Brunei

Brunei har en befolkning på 0,414 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 5270 km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 31086, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 3,9%, og var på totalt USD 13,4 milliarder (nominelt).
Brunei ligger på 66. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Brunei på en 35. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Brunei i 2020 var på NOK 16 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Brunei til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
66

Norsk utenrikshandel med Brunei