Bhutan

Bhutan har en befolkning på 0,743 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 38 000 km2. Forventet levealder er 68 år, og med BNP per kapita på USD 2804, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 6,2%, og var på totalt USD 2,2 milliarder (nominelt).
Bhutan ligger på 73. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Bhutan på en 27. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Bhutan i 2016 var på NOK 3 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Bhutan til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
73

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Bhutan