Bhutan

Bhutan har en befolkning på 0,727 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 38 000 km2. Forventet levealder er 70 år, og med BNP per kapita på USD 3316, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 5,5%, og var på totalt USD 2,5 milliarder (nominelt).
Bhutan ligger på 89. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Bhutan på en 24. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Bhutan i 2020 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Bhutan til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
89

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Bhutan