Bahrain

Bahrain har en befolkning på 1,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 770 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 22354, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP falt i 2016 med 0%, og var på totalt USD 31,8 milliarder (nominelt).
Bahrain ligger på 63. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Bahrain på en 50. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Bahrain i 2016 var på NOK 64 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Bahrain til en verdi av NOK 87 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
4
Ease of doing business
63

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Bahrain