Bahrain

Bahrain har en befolkning på 1,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 770 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 23655, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3,9%, og var på totalt USD 35,3 milliarder (nominelt).
Bahrain ligger på 62. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Bahrain på en 103. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Bahrain i 2017 var på NOK 62 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Bahrain til en verdi av NOK 321 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
62

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Bahrain