Bahrain

Bahrain har en befolkning på 1,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 778,000030517578 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 23503, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 1,8%, og var på totalt USD 38,5 milliarder (nominelt).
Bahrain ligger på 43. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Bahrain på en 78. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Bahrain i 2020 var på NOK 170 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Bahrain til en verdi av NOK 201 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
43

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Bahrain