Aserbajdsjan

Aserbajdsjan har en befolkning på 9,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 82 000 km2. Forventet levealder er 70 år, og med BNP per kapita på USD 3876, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP falt i 2016 med -3,1%, og var på totalt USD 37,8 milliarder (nominelt).
Aserbajdsjan ligger på 65. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Aserbajdsjan på en 119. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Aserbajdsjan i 2016 var på NOK 1,916 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Aserbajdsjan til en verdi av NOK 72 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
65

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Aserbajdsjan