Aserbajdsjan

Aserbajdsjan har en befolkning på 9,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 82 000 km2. Forventet levealder er 72 år, og med BNP per kapita på USD 4793, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 2,2%, og var på totalt USD 48 milliarder (nominelt).
Aserbajdsjan ligger på 34. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Aserbajdsjan på en 129. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Aserbajdsjan i 2020 var på NOK 1,056 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Aserbajdsjan til en verdi av NOK 66 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
34

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Aserbajdsjan