Aserbajdsjan

Aserbajdsjan har en befolkning på 9,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 82 000 km2. Forventet levealder er 70 år, og med BNP per kapita på USD 4131, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 0,1%, og var på totalt USD 40,7 milliarder (nominelt).
Aserbajdsjan ligger på 25. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Aserbajdsjan på en 122. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Aserbajdsjan i 2017 var på NOK 984 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Aserbajdsjan til en verdi av NOK 74 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
25

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Aserbajdsjan