Armenia

Armenia har en befolkning på 2,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 28 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 3606, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 0,2%, og var på totalt USD 10,5 milliarder (nominelt).
Armenia ligger på 38. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Armenia på en 95. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Armenia i 2016 var på NOK 6 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Armenia til en verdi av NOK 3 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
38

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Armenia