Armenia

Armenia har en befolkning på 2,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 28 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 4622, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 7,6%, og var på totalt USD 13,6 milliarder (nominelt).
Armenia ligger på 47. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Armenia på en 60. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Armenia i 2020 var på NOK 9 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Armenia til en verdi av NOK 7 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
47

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Armenia