Venezuela

Venezuela har en befolkning på 29,8 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 882 000 km2. Forventet levealder er 73 år, og med BNP per kapita på USD 12237, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 1,3%, og var på totalt USD 371 milliarder (nominelt).
Venezuela ligger på 187. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Venezuela på en 158. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Venezuela i 2016 var på NOK 23 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Venezuela til en verdi av NOK 1 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
187

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Venezuela