Venezuela

Venezuela har en befolkning på 29,8 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 882 000 km2. Forventet levealder er 73 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2017 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Venezuela ligger på 188. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Venezuela på en 169. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Venezuela i 2017 var på NOK 9 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Venezuela til en verdi av NOK 63 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
188

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Venezuela