USA

USA har en befolkning på 314,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 9,1 millioner km2. Forventet levealder er 78 år, og med BNP per kapita på USD 57466, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 1,6%, og var på totalt USD 18569,1 milliarder (nominelt).
USA ligger på 8. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger USA på en 16. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til USA i 2016 var på NOK 31,292 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra USA til en verdi av NOK 39,022 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
8

Norsk utenrikshandel med USA