USA

USA har en befolkning på 314,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 9,1 millioner km2. Forventet levealder er 78 år, og med BNP per kapita på USD 59531, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 2,3%, og var på totalt USD 19390,6 milliarder (nominelt).
USA ligger på 8. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger USA på en 16. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til USA i 2017 var på NOK 38,749 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra USA til en verdi av NOK 46,267 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
8

Norsk utenrikshandel med USA