Uruguay

Uruguay har en befolkning på 3,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 175 000 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 15220, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 1,5%, og var på totalt USD 52,4 milliarder (nominelt).
Uruguay ligger på 90. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Uruguay på en 21. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Uruguay i 2016 var på NOK 117 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Uruguay til en verdi av NOK 386 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
90

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Uruguay